Politica de confidențialitate a magazinului online decostyles.ro

Confidențalitatea datelor clienților este respectată cu strictețe  si  nu se transmit datele personale ale clienților către terți, ci sunt folosite exclusiv în scopul pentru care au fost introduse (efectuarea comenzii) și pentru informări comerciale cu privire la acest magazin.

Nu încurajăm SPAM-ul, nu furnizăm adresa dumneavoastră de e-mail unor terți (persoane fizice sau juridice), nu comercializăm, nu oferim, nu facem schimb de adrese e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulgăm adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care acceseaza paginile acestui site.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform cerintțlor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, modificată si completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice PFA Chetan Sabina are obligația de a administra iî condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care mi le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastre ori o altă persoană. Scopul colectarii datelor este: Facturare. Sunteți obligat(a) sa furnizați datele, acestea fiind necesare pentru emiterea facturilor. Refuzul dvs. determină imposibilitatea onorării comenzilor. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și nu sunt comunicate nici unui alt destinatar. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată si semnată la PFA Chetan Sabina, cu sediul in Brasov, Strada Albatrosului nr.1,ap.7. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate in alte state.

SECURITATEA INFORMAȚIILOR


Acest site folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află in controlul nostru. PFA Chetan Sabina nu își asumă însă responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate de erori ale softului cu care este conceput si gazduit site-ul. De asemenea nu raspund pentru erorile în securitatea serverului care gazduiește site-ul.